ÇMA Uygulama Süreci

stratejİKa ÇMA Anketleri stratejİKa Çalışan Memnuniyet Anketi projesinin amacı, kurumların çalışanları tarafından Çalışan Memnuniyet Anketi ile değerlendirilmesi, çalışanların kuruma bağlılık düzeylerinin ölçümlenmesi ve iyileştirilmesi gereken konuların tespit edilerek, aktivite planlarının oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda anket uygulamamız aşağıda belirtilen uygulama sürecinde gerçekleştirilmektedir.

Anket uygulaması manuel basılı evrak üzerinden uygulanabileceği gibi, anketin stratejİKa Survey üzerinden katılımcıların mail adreslerine bir link gönderilmesi yolu ile online olarak da gerçekleştirilebilmektedir.

Online uygulama özellikle Beyaz Yaka veya masa başında bilgisayar bağlantısı olan katılımcıların ağırlıklı olduğu firmaların tercih ettiği bir uygulama biçimidir. Manuel uygulama ise Mavi Yaka çalışanların ağırlıklı olduğu firmalarda daha çok tercih edilmekte ve basılı evrak olarak hazırlanan anketlerin, belirlenen tarih, yer ve saatte stratejİKa danışmanları tarafından katılımcılara uygulanması yolu ile gerçekleştirilmektedir. Manuel uygulama ve online uygulama ayrı ayrı yapılabildiği gibi çalışan profili doğrultusunda da bir arada uygulanabilir.

Anketin içeriği kurum İK departmanı ile birlikte stratejİKa danışmanları tarafından kurumun mevcut yapısı, beklenti ve istekleri doğrultusunda kuruma özgü olarak gerçekleştirilen butik bir çalışma doğrultusunda oluşturulmaktadır. Çalışan Memnuniyet Anket Formunu oluştururken kurum organizasyon yapısı, şirket çalışan profili (beyaz yaka / mavi yaka çalışan ağırlığı, eğitim durumları vb.), yer aldığı sektör, kurum uygulamaları soru içeriklerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Örnek olarak Beyaz yaka / mavi yaka çalışan profilinin olduğu bir kurumdaki anket formları gerekli ise içerik olarak aynı anlama gelen ancak kullanılan ifadeler açısından farklılık gösteren iki farklı anket olarak hazırlanabilir.

Ankette yer alacak demografik ve organizasyonel bilgiler bölümü, çalışanların kimliklerinin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde kuruma özgü ve analiz edilmesi gerekli görülen kırılımlar dikkate alınarak oluşturulur.

Ankette, çalışanlara sağlanan hizmet ve uygulamaların kriter başlıkları şeklinde sorgulandığı bölüm yine kurumun uygulama ve ihtiyaçları kapsamında hem kriter başlıklarında hem de kriterlere bağlı sorular kapsamında kuruma özgü olarak dizayn edilir. Kurum İnsan Kaynakları bölümü ile hem fikir kalındıktan sonra, anket formu kullanıma hazır hale getirilir.

Anket uygulaması, hem manuel hem de online uygulama öncesinde, kurum İnsan Kaynakları departmanının katılımcılara anketin amacı ve gerçekleştirilecek uygulamaya ilişkin bilgi vermesi ile başlamaktadır. Aktarılan bu bilgi ankete katılımı arttıracağı gibi çalışanların anketi daha bilinçli olarak doldurmalarına da yardımcı olmaktadır.

Anketin manuel basılı evrak üzerinden uygulanması durumunda; katılımcılara duyurumu yapılan tarih ve yerlerde stratejİKa danışmanlarının gözetiminde uygulama gerçekleştirilmektedir. Anketin doldurulmasına ilişkin verilecek kısa bilgiden sonra katılımcıların doldurdukları anketleri kilitli sandıklara atmaları yolu ile toplanmaktadır.

Anketin online stratejİKa Survey üzerinden gerçekleştirilmesi durumunda ise anketin doldurulmasına ilişkin bilginin yer aldığı mailler katılımcılara belirtilen tarihte mail yolu ile gönderilir ve tamamlanması planlanan süreye kadar gerekli görüldüğü taktirde anketi henüz tamamlamamış katılımcılara gerekli hatırlatma mailleri gönderilir.

Analiz ve raporlama süreci anket uygulanmasının akabinde elde edilen veriler kapsamında stratejİKa tarafından gerçekleştirilir.

Analiz ve raporlama aşaması öncesinde kurum İnsan Kaynakları yetkililerin özel olarak görmek istediği tablo ve analizler varsa bunlar belirlenir ve uygulanabilirliği kapsamında anket raporlamasına eklenir.

Ankete ilişkin genel rapor oldukça geniş ve ayrıntılı olmak üzere İnsan Kaynakları departmanına özgü olarak hazırlanır. İnsan Kaynaklarının talebi doğrultusunda yönetime özgü veya çalışanlara yapılacak bilgilendirmede kullanılacak raporların kapsamının belirlenmesinde gerekli destek verilmektedir.

Firmaların talepleri doğrultusunda anket sonuçları stratejİKa danışmanları tarafından yönetime veya çalışanlara bir sunum şeklinde bildirilebilmektedir.image

stratejİKa Eğitim ve Danışmanlık
Copyright © 2010 stratejİKa Eğitim ve Danışmanlık
Tel : +90 216 550 28 32 | Bize Ulaşın