ÇMA Raporlama ve Aktivasyon Planı

stratejİKa ÇMA Anketleri stratejİKa Çalışan Memnuniyet Anketi Raporlaması

Anket raporlamamız aşağıda belirtilen başlıklarda olmak üzere ankette yer alan tüm kırılımlar dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Her bir sonuç ve analizin sorulan tüm demografik özellikler ve organizasyonel bilgiler kapsamında raporlanması, genel şirket profilinin gösterilmesine artı olarak her bir kırılımda yapılan raporlama memnuniyet veya memnuniyetsizliklerin nokta atışı ile gösterilmesini ve çözüm bulunmasını sağlamaktadır.

Çalışan Memnuniyet Anketi projesinin amacı, kurumların çalışanları tarafından Çalışan Memnuniyet Anketi ile değerlendirilmesi, çalışanların kuruma bağlılık düzeylerinin ölçümlenmesi ve iyileştirilmesi gereken konuların tespit edilerek, aktivite planlarının oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda anket uygulamamız aşağıda belirtilen uygulama sürecinde gerçekleştirilmektedir.

Çalışanların kuruma bağlılık düzeylerini ölçümlemeye yönelik gerçekleştirilen analizlerdir. Her bir grafik ve tablo, ankette yer alan tüm demografik ve organizasyonel bilgi kırılımında ayrı ayrı analiz edilmektedir. Raporlama kurum çalışanlarının bağlılık düzeylerini ölçümleyen sorulara verdikleri cevaplar doğrultusunda oluşturulmaktadır. Kuruma bağlılık grafik ve matrislerinden oluşmaktadır.

Çalışanlara sunulan Hizmet ve Uygulamaların, çeşitli kriter başlıklarında başarı - önem düzeyi kırılımında ölçümlendiği bölüme ilişkin gerçekleştirilen analizlerden oluşmaktadır. Şirket uygulama ve hizmetlerine ilişkin başlıklara Kariyer Geliştirme, İşin Yapısı, Kuruluşun Değerleri, Misyonu, Vizyonu, Politika ve stratejisi, Ücret ve Ücret Dışı Ödemeler kriterlerini örnek olarak verebiliriz. Bölümde yer alan analizler kriterler ve kriterlere ilişkin her bir soruyu kapsar şekilde yine tüm demografik özellikler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Şirketin uygulamalarına ilişkin başlıkları “Acil İyileştirilecek, İyileştirme Planı Oluşturulacak ve Geliştirilecek, Gelecek İçin Önlem Alınacak, Uygulamaya Devam Edilecek öncelik sırasında gösteren “Mevcut Durum Pramidi” ve her bir soruya ilişkin hazırlanan “Soru Bazlı Aktivasyon Planı” bu bölümde yer alan analiz başlıklarındandır.

Anketin açık uçlu sorular bölümüne çalışanlar tarafından belirtilen ifadeler şirket uygulama ve hizmetlerine ilişkin sorgulanan kriterler başlıkları doğrultusunda gruplandırılarak analiz edilir. Ham data olarak verilmenin dışında belirtilen ifadeleri ve yüzdeliklerini gösteren grafikler ile desteklenen analizler gerçekleştirilmektedir. En sık tekrar eden başlıklar ayrıca içerdiği alt başlıkları kapsar şekilde farklı grafiklerde gösterilmektedir.

Bu bölümde analiz edilen sonuçlar, diğer bölümlerde elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılarak her iki tarafta da belirtilen ortak problem ve sıkıntılar belirlenir. Belirlenen bu ortak noktalar kurumun öncelikle iyileştirmesi gereken konuları gösterdiği için oldukça önemlidir.

Anket katılımcılarını ankette yer alan ve işaretlenen bilgiler kapsamında lokasyon, mavi/beyaz yaka, ünvan, departman, cinsiyet, öğrenim durumu, kıdem süresi vb. kırılımlarda görebilmemizi sağlayan analizlerin yer aldığı bölümdür.stratejİKa Çalışan Memnuniyet Anketi Aktivasyon Planı

Çalışan memnuniyeti anketi uygulaması sonucu elde edilen veriler ve bu veriler ışığında oluşturulmuş olan iyileştirici önerileri kapsayan aktivasyon planı ayrıca hazırlanarak anket raporlamasına eklenilen bölümdür. Aktivasyon planı her kriter ve soruya ilişkin olmak üzere, “Acil İyileştirilecek, İyileştirme Planı Oluşturulacak ve Geliştirilecek, Gelecek İçin Önlem Alınacak, Uygulamaya Devam Edilecek öncelik sırasında oluşturulmaktadır.

Detaylı bilgi ve örnek raporlama için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
image

stratejİKa Eğitim ve Danışmanlık
Copyright © 2010 stratejİKa Eğitim ve Danışmanlık
Tel : +90 216 550 28 32 | Bize Ulaşın