ÇMA Anketleri

Çalışan Memnuniyet Anketi, çalışanların kuruma bağlılıklarını, kurum uygulamalarından ne ölçüde memnun olduklarını ölçümlememize olanak sağlayan önemli bir araçtır.    

stratejİKa Çalışan Memnuniyet Anketi bu amaç ışığında farklı uygulamalar ve kurumlara özgü butik çalışmaları ile 2001 yılından itibaren firmaların çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.

stratejİKa Çalışan Memnuniyet Anketleri kurumların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda oluşturulmuş aşağıda belirtilen 3 farklı anket seçeneğinde uygulanabilmektedir.

 • Kuruma Özgü ÇMA
 • EFQM Temelli (Mükemmellik Modeli Temelli) ÇMA
 • Y ve X Kuşağı Kırılımında ÇMA
 • image  Uygulama Biçimi:
  Manuel Uygulama, Online Uygulama, Manuel- Online Uygulama bir arada.

  İçerik:
  Kurumu Özgü Çalışan Memnuniyet Anketi aşağıda belirtilen dört bölümden oluşmaktadır.

  I. Kuruma Bağlılığın ölçümlendiği bölüm, çalışanların bağlılık düzeylerini ölçümlemeye yönelik soruları içermektedir.

  II. Çalışanlara sunulan hizmet ve uygulamaların, çeşitli kriter başlıklarında başarı - önem düzeyi kırılımında ölçümlendiği bölümdür.

  III. Açık uçlu sorular bölümü, çalışanların şirket yönetimine iletmek istedikleri öncelikle iyileştirilmesi gereken konuları, mesajları yazılı olarak belirtebilecekleri bölümdür.

  IV.Katılımcıların kimliklerini ortaya çıkarmayı engelleyecek şekilde kurgulanmış demografik ve organizasyonel bilgileri belirtecekleri bölümdür.

  Çalışanlara sunulan hizmetlerin ölçümlendiği II. Bölümde yer alacak kriterler kurumun uygulamaları, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda stratejİKa danışmanları tarafından kuruma özgü olarak oluşturulur.

  Soru Sayısı:
  Anket kapsamında yer alan soru sayısı kurumların talep ve istekleri doğrultusunda oluşturulacak II. bölümde yer alan kriter sayısı ve kritere bağlı sorulara göre değişiklik göstermektedir.

  image  Uygulama Biçimi:
  Manuel Uygulama, Online Uygulama, Manuel- Online Uygulama bir arada.

  İçerik:
  EFQM Mükemmellik Modeli Temelli Çalışan Memnuniyet Anketi aşağıda belirtilen dört bölümden oluşmaktadır.

  I. Kuruma Bağlılığın ölçümlendiği bölüm, çalışanların bağlılık düzeylerini ölçümlemeye yönelik soruları içermektedir.

  II. Çalışanlara sunulan hizmet ve uygulamaların, EFQM kitapçığında yer alan çalışanlara yönelik belirtilmiş kriterler kapsamında başarı - önem düzeyi kırılımında ölçümlendiği bölümdür.

  III. Açık uçlu sorular bölümü, çalışanların şirket yönetimine iletmek istedikleri öncelikle iyileştirilmesi gereken konuları, mesajları yazılı olarak belirtebilecekleri bölümdür.

  IV. Katılımcıların kimliklerini ortaya çıkarmayı engelleyecek şekilde kurgulanmış demografik ve organizasyonel bilgileri belirtecekleri bölümdür.

  Özellikle EFQM Mükemmellik Modeli çalışmalarına başlamayı düşünen veya çalışmaları devam eden firmalarca tercih edilmekte ve bu süreçte kendilerine olumlu faydalar sağlamaktadır.

  Soru Sayısı:
  Anket kapsamında yer alan soru sayısı kurumların talep ve istekleri doğrultusunda oluşturulacak II. bölümde yer alan kritere bağlı sorulara göre değişiklik göstermektedir.

  image  Uygulama Biçimi:
  Manuel Uygulama, Online Uygulama, Manuel- Online Uygulama bir arada.

  İçerik:
  Y ve X Kuşağı Kırılımında Çalışan Memnuniyet Anketi aşağıda belirtilen dört bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm için elde edilen veriler X ve Y Kuşağı kırılımında ayrıca sunulmaktadır.

  I. Kuruma Bağlılığın ölçümlendiği bölüm, çalışanların bağlılık düzeylerini ölçümlemeye yönelik soruları içermektedir.

  II. Çalışanlara sunulan hizmet ve uygulamaların, çeşitli kriter başlıklarında başarı - önem düzeyi kırılımında ölçümlendiği bölümdür.

  III. Açık uçlu sorular bölümü, çalışanların şirket yönetimine iletmek istedikleri öncelikle iyileştirilmesi gereken konuları, mesajları yazılı olarak belirtebilecekleri bölümdür.

  IV. Katılımcıların kimliklerini ortaya çıkarmayı engelleyecek şekilde kurgulanmış demografik ve organizasyonel bilgileri belirtecekleri bölümdür.

  Özellikle Y Kuşağının iş hayatında aktif olarak rol almaya başlaması, şirketlerin uygulama ve süreçlerinin bu yeni kuşağın beklenti ve istekleri doğrultusunda kurgulamaya başlamasına neden olmuştur. Bu sürece destek olması amacı ile geliştirilen X ve Y kuşağı kırılımında ÇMA, ankete ilişkin elde edilen analiz ve sonuçların ayrıca şirket bünyesinde yer alan kuşaklar kırılımında da analiz edilerek kurumlara bu doğrultuda destek vermeyi amaçlamaktadır.

  Y ve X Kuşağı kırılımlı ÇMA soru içerikleri açısından EFQM Temelli ÇMA anketlerinin özelliklerini içerir şekilde de uygulanabilmektedir.

  Soru Sayısı:
  Anket kapsamında yer alan soru sayısı kurumların talep ve istekleri doğrultusunda oluşturulacak bölüm II’de yer alan kriter sayısı ve kritere bağlı sorulara göre değişiklik göstermektedir.

  image

  stratejİKa Eğitim ve Danışmanlık
  Copyright © 2010 stratejİKa Eğitim ve Danışmanlık
  Tel : +90 216 550 28 32 | Bize Ulaşın